Data mesh og Devops

Kirsti Loe

Lightning talk

De fleste virksomheter sliter med å ta ut det virkelige potensialet i å utnytte data til forbedring av kunde-/brukeropplevelse, effektivitet og lønnsomhet. Grunnen er at riggen de har for forvaltning og utnyttelse av data ikke skalerer. Data mesh er et sosio-teknologisk paradigmeskifte som tar sikte på å løse denne utfordringen ved hjelp av distribuert dataeierskap. Hva handler egentlig Data Mesh om, og hvorfor er det viktig for deg? Denne lyntalen handler om hvordan ulike team kan hjelpe seg selv og resten av organisasjonen å lære raskere fra data (gjennom både maskinlæring og menneskelig læring), ved å ta eierskap til data i egen verdikjede.