Fra idé til løsning på 5 uker: Erfaringer med tverrfaglig eierskap og samhandling

Sofie Bjørnå

Henning Bang Halvorsen

Experience report (30 min)

I vårt første prosjekt i arbeidslivet fikk vi gleden av å jobbe på en måte som ga oss ekstremt høy hastighet, og vi gikk fra idé til lansert løsning på snaue fem uker! I ettertid har vi samlet erfaring fra andre team og prosjekter hvor hastigheten ikke har vært like høy og stilt oss spørsmålet “hva gjorde det første prosjektet så veldig bra?”.

Vi har sterk tro på at dette bunnet i teamets eierskap til løsningen og hvordan dette eierskapet ble dyrket gjennom tett og god kommunikasjon, samt felles mål og retning. Eierskap leder ikke bare til høy fart, men også økt kvalitet og tilpasningsdyktighet. Dette mener vi er ekte smidig utvikling! Vi vil gjerne fortelle hvordan vi jobbet for å oppnå dette, slik at flere team der ute også kan sette utviklingen i sjette gir!