Vi skal alle bli gamle - Husk å designe for eldre

Elen Haksø

Signe Berg

Experience report (30 min)

Det snakkes mye om digitalt utenforskap. Vi har jo som mål å være digitalt inkluderende, men det finnes dessverre mange som faller utenfor. Eldre er en av gruppene hvor flere opplever digitalt utenforskap. Vi skal også bli mange flere eldre i nær fremtid: Statistisk Sentralbyrå estimerer at det i 2030 vil være flere eldre (65+) enn barn og unge (0-19), og at det i 2040 kommer til å være 60% flere eldre sammenlignet med i dag. En stor eldrebølge er på vei!

Dessverre er det mange som har oppfatningen om at eldres digitaliseringsutfordringer er et generasjonsproblem som bokstavelig talt vil dø ut. Når dagens eldre går bort, vil neste generasjon eldre være digitalt modne og kompetente, ikke sant? Dette er nok dessverre ønsketenkning. For hva skjer når neste generasjon eldre møter neste generasjon med med ny teknologi? Hva skjer når dagens unge i fremtiden møter alderdommens fysiske og kognitive anstrengelser?

For det er kjipt å bli gammel; Du får forverret syn, hørsel og mobilitet. Likevel medfører alderdom også mange usynlige endringer. Kognitive funksjonsnedsettinger kan medføre store utfordringer og påvirker blant annet korttidshukommelsen. Det blir vanskeligere å lære seg nye ting, problemløse, være effektiv og gjenta eller bevare informasjon. Alt dette påvirker eldres evne til å navigere det digitale samfunnet.

Vi ønsker å fremme empati og kaste lys på hva som skjer med digitale brukere når de blir eldre. Målet er å hjelpe designere å navigere og bistå den fortsettende eldrebølgen, og konsekvensene dette kan få for vårt digitale samfunn. Vi vil dele våre erfaringer og komme med praktiske tips til hvordan designe for eldre.