Nobody knew health care could be so complicated

Eirik Broen

Experience report (30 min)

Tilgang til kliniske opplysninger fra en annen virksomhet i helsesektoren kan ha stor nytte i en behandlingssituasjon. Pasienten forventer at helseopplysninger deles og behandler har tjenstlig behov for innsyn, men evne til digital samhandling mellom helsetjenester er sterkt begrenset. Oslo kommune har siden mars 2020 samarbeidet med HSØ og Norsk Helsenett for å pilotere en integrasjonsarkitektur for deling av journaldokumenter som legger til rette for direkte oppslag. Underveis har vi støtt på en rekke juridiske, tekniske og organisatoriske utfordringer.

En versjon av denne presentasjonen kommer på ARK 2022