Hvorfor roadmaps sørger for at du ikke lykkes med å skape gode produkter

Kristin Qvenild Nesset

Experience report (30 min)

Roadmap blir ofte brukt av produktledere for å planlegge og kommunisere planene du har for produktet du leder. Intensjonen er god, men roadmapet får sitt eget liv så fort det blir kommunisert til andre aktører utenfor produktteamet. Til og med personer i din egen virksomhet gir roadmapet ditt et eget liv, og plutselig er du ikke lengre herre over ditt eget produkt og strategien du hadde for å skape verdi for brukerne av produktet og virksomheten som utvikler det. Hvordan kan vi sørge for å dele planen vi har for produktet på en slik måte at vi får gode tilbakemeldinger på om prioriteringen er riktig og om vi greier å skape verdi, som gir oss tillit til å eksperimentere og lære slik at vi skaper produkter som lykkes? Kristin er en erfaren produktleder, og med sin bakgrunn fra ulike oppdrag i offentlig og privat sektor, vil hun dele sin erfaring fra bruk av roadmaps, på godt og vondt.