100% dekningsgrad med automatisert testing, sa du?

Gerd Stalheim Wiggen

Lightning talk

Med et tankesett og metodikk som dreier seg mot å levere raskere og oftere, må alle flaskehalser fjernes. Teamene har ikke tid til å vente på en tester skal bruke dager på å teste det som er utviklet etter at det er ferdig utviklet. Løsningen er da å skrive automatiserte tester. Kan man da velge å erstatte en tester med automatiserte tester?

Jeg tar utgangspunkt i testpyramiden til Martin Fowler for å se på hva som må vurderes når automatisering innføres. Så ønsker jeg å se på om automatisering virkelig kan erstatte en fysisk tester. Handler testing bare om å få et stort sett med grønne tester før produksjonssetting? Eller handler det om å ha kontroll på kvaliteten av produktet?