Fra handoff til samskaping

Vegard Ingebrigtsen Feste

Lightning talk

De siste årene har samarbeid og samskaping vært hovedfokuset for design-programmer. Programmene designere bruker har gått til uante lengder for å gjøre designfiler stadig mer tilgjengelig for ikke-designere med mål om mer oversiktlig grensesnitt og kode direkte knyttet til designet som lages.

Men, likevel blir ofte samarbeidet mellom designere og utviklere sett på som en hand-off hvor en designfil blir iterert over, og er gjerne innom mange interessenter, før den til slutt overleveres og skal implementeres av det tekniske teamet. I denne prosessen blir ofte designvalg og utviklingsvalg tatt i egne siloer før de på et tidspunkt skal samhandle, og i dette ligger roten til mye usikkerhet for begge parter.

Så hvordan kan vi bryte ned siloene? Hvor langt i begge ender skal vi gå for å møtes i “design til kode”-gapen? Behøver vi å kunne hverandres fagfelt?
Finnes det en måte vi kan starte å snakke samme språk på, om hva vi ønsker å oppnå og hvordan?

Finnes det en vei fra handoff til samskaping?