Fantastical teams and where to find them…

Fredrik Valde Anthonisen

Jean-Paul Balabanian

Lightning talk

Personer som jobber sammen, jobber ikke nødvendigvis sammen - men hver for seg. Et godt team leverer mer enn summen av enkeltindividene, og skaper et arbeidsmiljø med høy trivselsfaktor. Dessverre ender mange opp i dysfunksjonelle team som ikke lever opp til sitt potensiale. Er det mulig for disse teamene å endre på dynamikken og bli et fantastisk team?

Kort forklart finnes det ikke en “algoritme” for dette, men det som finnes er et sett med prinsipper som kan tilrettelegge for utviklingen av gode team. Disse omhandler:

  • Psykologisk trygghet - Føler du at du kan uttrykke deg fritt?
  • Yrkesstolthet - Føler du at du har faglig integritet?
  • Eierskap - Bryr du deg om sluttresultatet? / Føler du at du har påvirkningskraft?
  • Selvorganiserende & autonom - Føler du at teamet har nok spillerom?

Forankring i disse prinsippene gir deg de beste forutsetningene for at teamet ditt kan blomstre, og skape et miljø der sammensetningen gir mer enn enkeltindividene.

Gjennom dette foredraget gir vi deg en dypere forståelse for bakgrunnen til prinsippene, og hvordan de kan brukes. Vårt mål er at alle skal kunne bygge team med høy trivselsfaktor, samtidig som kvaliteten i arbeidet øker.