Likestilling og mangfold i IT-bransjen

Ina Bjørnestad

Workshop (1.5 hours)

For å lage gode digitale produkter som passer til alle i befolkningen, er det en forutsening at produktene ikke lages av heterogene team. I denne workshoppen er hensikten å lære hvordan vi kan kan bli enda bedre i vårt arbeid med likestilling og mangfold i teknologibransjen. Dette er noe vi snakker mye om, men ikke nødvendigvis gjenspeiles i praksis. Hvilke tiltak er det egentlig som fungerer for å bli mer likestilt, og oppnå mer mangfoldighet?

Jeg kommer til å holde en kort intro til inspirasjon, og deretter deler vi i grupper og diskuterer oss gjennom ulike problemstillinger. Vi prøver å fokusere på konkrete tiltak slik at vi kan få noe ut av workshoppen. Avslutningsvis oppsummerer vi i plenum.