Psykologisk trygghet i praksis

Jørgen Landsnes

Experience report (30 min)

Mange har fått med seg at psykologisk trygghet er en av de mest virkningsfulle faktorene når det kommer til prestasjoner i teams.

Psykologisk trygghet kan være vanskelig å få et grep om. Én (av flere) definisjoner av psykologisk trygghet som jeg liker er: Å være seg selv uten frykt for negative konsekvenser over sitt selvbilde, status eller karriere.

Dette er ikke så lett å måle, er det vel? Så hvordan kan vi da oppnå psykologisk trygghet? Jeg vet ikke helt, men her vil jeg i hvert fall dele noen av mine helt konkrete tips som jeg bruker for å bidra til psykologisk trygghet i teamene jeg jobber i.