Anne Landro


Anne er tjenestedesigner i Capra med 15 års erfaring som konsulent. Hun er levende opptatt av å finne de gode løsningene på brukernes reelle behov