Hamy Nguyen


Hamy jobber som designkonsulent i Knowit og har kjernekompetanse innenfor tjenestedesign. Hun har jobbet på flere prosjekter for store aktører, både offentlig og privat, innen transportsektoren og forsikring spesielt hos Gjensidige. Hun har jobbet i produkt-/ leveranse-teams i samarbeid med utviklere, analytikere og forretningsutviklere. Der har hun fått brynet seg på digitalt design på nettsider og i apper. Som tjenestedesigner har Hamy også jobbet prosjektbasert der hun har utforsket, visualisert og kartlagt både eksisterende og nye problemstillinger og belyst brukerbehov for videre arbeid.