Merete Lunde Bertheau


Merete har gått på Industriell Design på NTNU og har jobbet som designkonsulent for Knowit siden 2020. Hun har erfaring med alt fra brukerinnsikt til å lage ferdig UX-design, og har lidenskap for brukersentrert design og bærekraftig innovasjon. Hun tenker helhetlig og har stor tro på smart metodikk og tverrfaglige team for å komme frem til de ideelle løsningene. Merete har jobbet for store offentlige aktører slik som Oslo kommune og Vy, men også for mindre start-ups innen energi og bærekraft.